Calitate

Producție

Producătorii noștri beneficiază de urmărire și asistență continuă încă de la selectarea și plantarea puieților. De fiecare dată când este nevoie, le oferim asistență tehnologică și consultanță specializată.

Înainte de a începe recolta, prelevăm eșantioane de la produsele cultivate de Univer și de producătorii noștri. Eșantioanele sunt folosite în cursul testelor pentru măsurarea conținutului de metale grele, prezența de pesticide și orice reziduuri de agenți pulverizatori. Numai materiile prime ce corespund parametrilor de testare și posedă un registru de pulverizare exact sunt acceptate în localurile fabricii de prelucrarea roșiilor. Combina folosită pentru recoltare este echipată cu un selector de culoare automat de ultimă oră, pentru a garanta calitatea excelentă a materiilor prime acceptate în fabrică.

Fabricare

Furnizorii noștri de roșii își livrează produsele de pe o rază de cca 90 de kilometri față de fabrica de prelucrare, pentru a preveni posibilele daune cauzate de timpii de transport îndelungați. La livrarea în fabrică, produsele sunt cântărite și supuse eșantionării. Două eșantioane, de aproximativ 12 kg fiecare, sunt prelevate la stația de calificare Maselli la fiecare livrare, din secțiunile din față și din spate ale fiecărui transport. După o cântărire precisă, eșantionul se spală și se cântărește din nou. Eșantionul se sortează apoi manual pentru a separa orice fructe impure, necoapte sau degradate. Eșantionul restant se macină și se introduce într-un instrument de măsurare automat pentru a se măsura refracția și valoarea pH-ului. Media celor două eșantioane se introduce în sistemul ERP, care permite urmărirea ulterioară a produsului finit. Numai loturile conforme sunt acceptate pentru prelucrare. Producătorii noștri beneficiază de o deducere din prețul de acceptare a unei rate corespunzătoare fructelor impure, necoapte și degradate și primesc un bonus pentru refracția ridicată.

Apoi, se utilizează un jet de apă pentru a spăla roșiile în gondole dotate cu prelată, încărcate la o înălțime maximă de 120 cm. După mai multe ture de spălare, roșiile se transferă într-un selector de culoare automat, care sortează fructele în baza unor valori predefinite. Înainte de a fi trimise la linia de producție aseptică, roșiile trec prin faza finală de sortare manuală.

În cursul producției, se prelevează eșantioane din produsele semifinite cu ajutorul unor robinete de eșantionare. Eșantioanele se testează cu ajutorul unor instrumente din laboratorul nostru. Se măsoară refracția, pH-ul, Bostwick pentru produsul cu prelucrare la rece 28/30 și se efectuează testul cu hârtie blot-sugativă pentru produsul cu prelucrare la cald 28/30.

Se prelevează eșantioane din fiecare lot în saci de eșantionare aseptici și se păstrează până la data de expirare a produsului, când se testează din nou. Eșantioanele din sacii de eșantionare se testează din nou la 24 de ore după producție (pentru refracție, pH, Bostwick), iar specificațiile produsului final se elaborează pe baza acestor teste. Sacii de eșantionare servesc și ca eșantioane comerciale.

Calitate

UNIVER Product Zrt. se angajează să urmărească o îmbunătățire continuă în vederea atingerii obiectivelor sale de calitate. Această activitate centrată pe îmbunătățiri înglobează operațiunile de investiții, dezvoltare tehnică, dezvoltarea produselor și dezvoltarea ambalajelor legate de fabricarea condimentelor. Îmbunătățirile se planifică la firmă și se implementează cu ajutorul mijloacelor reglementate prin proceduri. Pentru și în cursul activităților de planificare și de dezvoltare se angajează lucrători calificați și responsabili, respectiv servicii externe de performanță superioară.

Pentru a ne accelera operațiunile profitabile, operăm un sistem de managementul calității auditat și perfecționat încontinuu, certificat IFS, cu care am integrat sistemul HACCP, și un sistem de management ecologic, certificat ISO 14001:2004, în interesul siguranței alimentare și al protecției mediului înconjurător.

Angajații noștri sunt informați și instruiți în mod regulat astfel încât să se poată angaja față de obiectivele de calitate ale firmei și facilita atingerea acestora prin perfecționarea continuă a activității lor.

Certificat IFS plantația Szolnoki út

Politica de Confidenţialitate ©2018 Univer PLC., All rights reserved